בברירת מחדל המערכת משמיע בקול "אליק" (קול גברי) כאילו מוגדר כך

voice=Elik_2100 tts_voice=Elik_2100

קול גברי נוסף "יעקב"

voice=Jacob tts_voice=Jacob

למערכות של נשים וכד' ניתן לשנות לקול של אשה
לקול של "סיוון"

voice=Sivan tts_voice=Sivan

לקול של "אסנת"

voice=Osnat tts_voice=Osnat

אם רוצים לשנות מהירות
ברירת מחדל היא 0
ניתן להגדיר יותר מהר:

tts_rate=10

מאפס ומעלה עד 10, 10 זה המהירות הכי גבוהה
ומאפס ומטה זה יותר לאט, עד מינוס 10

tts_rate=-10

מינוס 10 זה המהירות הנמוכה ביותר
ניתן לבחור כל מספר מעשר ועד מינוס עשר