@הדרכת-מערכות-NBS

M1576 . דיווח מאוחר על כניסה בתאריך אחר. אנא הקישו ב4 ספרות את היום והחודש של הדיווח. לדוגמא לדיווח על כניסה ב19 לספטמבר הקישו תשע עשרה אפס תשע. לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית M1577 חודש.. M1578 לא ניתן להקיש תאריך עתידי M1579 אנא הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמא לדיווח על כניסה בשעה שמונה וחמשה הקישו 0805. M1580 . שימו לב!. לסיום הטיפול בכניסה ללא יציאה עליך לגשת למעביד. דיווח כניסה נוספת התבצע בהצלחה M1581 דיווח מאוחר על יציאה. שימו לב: לאישור סופי של הנתונים יש לגשת למעסיק שלכם. הנתונים נשלחים עם סימון של דיווח מאוחר עם שעת הדיווח. לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית. לדיווח מאוחר על יציאה מהיום הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמא לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו 1600. לדיווח מאוחר על יציאה ביום אחר הקישו 1 וסולמית. M1582 לתשומת לבכם סיכום המשמרת הינו על סמך דיווח כניסה מאוחר M1583 שים לב!. לסיום הטיפול עליך לגשת למעביד. דיווח מאוחר של יציאה התקבל בהצלחה M1584 דיווח מאוחר על יציאה בתאריך אחר. אנא הקישו ב4 ספרות את היום והחודש של הדיווח. לדוגמא לדיווח על יציאה ב19 לספטמבר הקישו תשע עשרה אפס תשע. לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית M1585 אנא הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמא לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו 1600. M1586 לא ניתן להקיש זמן עתידי M1587 עדיין אין כסאות בהזמנה זו M1588 לבחירת כסא נוסף בשורה זו הקישו 1. לבחירת כסא נוסף בשורה אחרת הקישו 2. לסיום ומעבר לתשלום הקישו 3 M1590 לימוד דף גמרא M1591 נותרו M1592 דפים לסיום מחזור מספר M1593 של השס M1594 לקבלת דף ללימוד הקישו 1, לחזרה הקישו 2 M1595 הדף שנפל בחלקך להשלמת סיום השס הוא M1596 דף M1597 במסכת M1598 עד דף M1599 עיסקה זו תחוייב בפריסה של M1600 אנא הקש מספר תשלומים וסולמית לסיום M1601 לא ניתן לבחור יותר מ36 תשלומים M1602 בעיסקה זו ניתן עד M1603 הסכום לכל תשלום לא יכול להיות קטן מעשרה שקלים M1604 אין סוג סליקה M1605 הקש את הספרות כעת M1607 אין מענה משרת API M1609 לא מוגדר לינק M1610 לאחר הצליל נא לומר או להקיש את שם השלוחה המבוקשת. לחזרה לתפריט קודם אמרו חזור או הקישו סולמית M1611 דיבור לא ברור M1612 אין הגדרה לבקשה M1613 לא זוהה דיבור M1615 לאחר הצליל אנא אמרו את שם המוצר או הקטגוריה המבוקשת M1616 בקשתכם לקבלת מספר אישי למערכת זו נקלטה בהצלחה. מיד יופיע לכם המספר על צג הטלפון. כעת תוכלו לחייג למערכת זו, דרך המספר שקיבלתם. M1617 לצערנו לא קיים כעת מספר אישי למספר שלכם M1618 הכמות ממוצר זה אזלה אנא נסה שוב במועד אחר M1619 אנא הקליטו את השם שעבורו התבצעה ההזמנה וכן את הכתובת למשלוח דואר בסיום ההקלטה הקישו סולמית M1620 אנא הקישו את מספר המוצר. לסיום הזמנה ומעבר לתשלום הקישו אפס וסולמית. ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M1621 מספר מוצר זה אינו מוגדר M1622 המחיר למוצר זה M1623 להזמנת המוצר הקישו 1 לחזרה הקישו 2 M1624 אנא הקישו את הכמות להזמנה ממוצר זה M1625 הכמות לא יכולה להיות אפס M1626 הכמות היא M1627 הסך הכולל לתשלום על מוצר זה M1628 לאישור הזמנת המוצר הקישו 1 לביטול הקישו 2 לתיקון הכמות הקישו 2 לביטול ההזמנה ממוצר זה הקישו 3 M1629 כבר הזמנת M1630 יחידות ממוצר זה M1631 הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 להמשך קניה הקישו 2 M1632 סיום הזמנה M1633 הוזמנו M1634 מוצרים M1635 שהם M1636 פריטים M1637 הסך הכולל לתשלום עבור כלל המוצרים M1638 שקלים M1639 לאישור ההזמנה הקישו 1 לביטול ההזמנה הקישו 2 M1640 להלן פירוט ההזמנה M1641 מוצר M1642 מחיר M1643 הוזמנו M1644 פריטים M1645 תשלום כולל עבור מוצר זה M1646 לשמיעת הפירוט אנא המתינו M1647 לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1 לתשלום סוכנים הקישו 4 M1648 סוכן לא מאושר M1649 אנא הקישו את מספר הסוכן שלכם וסולמית לסיום M1650 ההזמנה התבצעה בהצלחה M1651 אישור מספר... M1652 ההזמנה בוטלה שלום ותודה M1653 אין מוצרים בסל הקניות שלך M1654 לפניכם M1655 מוצרים לבחירה M1656 אין מוצרים לבחירה M1659 להזמנה ממוצר זה הקישו1 למעבר למוצר הבא הקישו 2 לסיום הזמנה ומעבר לתשלום הקישו 3 או אפס לחזרה לתפריט קודם הקישו 4 או סולמית M1668 לתשומת ליבכם, דמי משלוח עבור הזמנה זו בסך של.. M1669 לקבלת דף גמרא נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 M1670 לקבלת פרק נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 M1671 לקבלת מספר אישי לטלפון אשר ממנו אתם מחייגים, הקישו 1, לשליחת מספר אישי לטלפון אחר, הקישו 2, לדיווח על מספר שנחסם, הקישו 3. M1672 אנא הקישו את מספר הטלפון שאליו ברצוכם לשלוח מספר אישי של מערכת זו. M1673 הפעולה בוצעה בהצלחה, מספר אישי למערכת זו, נשלח בהצלחה למספר הטלפון שהקשתם. M1674 לצערנו לא ניתן לשלוח כעת מספר אישי, למספר הטלפון שהוקש. M1683 דמי משלוח - באם ברצונכם לאסוף את המוצר בעצמכם ללא תוספת דמי משלוח הקישו 2 להמשך כולל דמי משלוח בסך M1684 שקלים הקישו 1 M1686 קטגוריה זו הסתיימה, למעבר לתשלום הקישו 1, לחזרה לתפריט קודם הקישו 2 M1687 אפשרות לא מאושרת M1688 המלאי הזמין ממוצר זה כרגע הוא M1689 אנא בחר כמות הקיימת במלאי M1691 לאחר הצליל אנא הקליטו את ההודעה למנהל המערכת, ההודעה תשלח במידה והעיסקה תבוצע בהצלחה, בסיום ההקלטה הקישו סולמית M1692 ברירת מחדל זה גינגל של ימות המשיח (הודעה בצד העונה לפני תחילת השיחה בניתוב שיחה) M1693 שיחה זו מועברת אליכם באמצעות הפלטפורמה הטכנולגית של ימות המשיח, לקבלת השיחה הקישו 1, לדחיית השיחה הקישו 2 M1694 לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1 לסיום הקישו 2 M1697 שימו לב, לבקשתכם, נחסמתם מלקבל צינתוקים ממערכת זו. ולכן, לא ניתן לשלוח לכם כעת מספר אישי. M1698 אם ברצונכם לאשר קבלת צינתוקים מהמערכת, ולקבל מספר אישי, הקישו 1. לביטול ויְצִיאָה, הקישו 2, או הַמְתינו.. רשימת ההודעות של תחבורה ציבורית: M1700 הודעה שתושמע ראשונה בשלוחה M1701 הקווים העוברים בתחנה הם M1702 בשעה M1703 קו M1704 אנא הקישו מספר תחנה M1705 יגיע בעוד M1706 דקות. M1707` M1710 יגיע בעוד פחות מדקה M1711 א` M1712 שתי M1713 אנא הקישו מספר אוטובוס. M1714` M1715 ונמצא בתחנה M1716 ונמצא בתחנת המוצא M1717 לכיוון M1718 אין מיקום משוער M1719 הנך פעם ראשונה במערכת, ועדיין אין לך חיפושים שמורים. M1720 אנא הקישו יום בשבוע M1722 ל M1723 הקישו M1724 נבחר מפעיל שגוי. M1725 no_such_bus M1726 אנא בחר מפעיל מהרשימה M1727 נבחר יום שגוי M1728 אנא בחר מסלול מהרשימה M1729 נבחר מסלול שגוי M1730 אנא הקישו שעה רצויה בין 0 ל` M1731 אנא הקישו מספר דקות רצוי בין 0 ל` M1732 נבחרה שעה שגויה M1733 נבחר מספר דקות שגוי M1734 הקו יעבור בתחנה M1797 אין הגדרה לבקשה M1798 האם לא קיבלתם את שיחת האימות? M1799 לשליחה מחודשת של שיחת אימות הקישו 1, לחזרה להקשת הארבע ספרות האחרונות הקישו 2. שימו לב, כדי לקבל את שיחת האימות עליכם לוודא שאופציית שיחה ממתינה פועלת אצלכם. ניתן לבדוק זאת בהגדרות הטלפון או לפנות לחברת התקשורת על מנת לוודא או להפעיל את האופציה. M1800 אנא הקישו את סיסמת הניהול וסולמית לסיום M1801 אחד או יותר מהנתונים שהקשת שגוי M1802 לצורך אימות מספר הטלפון שלכם, תקבלו כעת שיחה ממספר מסויים, יש לזכור את ארבעת הספרות האחרונות של המספר, ולהקיש אותם לאחר קבלת הצינתוק. M1803 אנא הקישו את ארבעת הספרות האחרונות של מספר הטלפון שקיבלתם ממנו שיחה כעת M1804 אחד או יותר מהנתונים שהוקשו שגויים M1805 חלה שגיאה באימות מספר הטלפון M1806 אימות מספר הטלפון בוצע בהצלחה M1807 מספר החברים בקבוצה הוא M1808 לשמיעת מספר הטלפון של מנהל הקבוצה הקישו 1, לבדיקה האם מספר מסויים חבר בקבוצה הקישו 2, לשמיעת כל המספרים החברים בקבוצה ברצף הקישו 3. M1809 מנהל הקבוצה הוא: M1810 מִסְפָּר הַטֶּלֶפוֹן שהוקש אֵינֶנּוּ תַּקִּין, אָנָּא נַסּוּ שֵׁנִית. M1811 כבר קיים בקבוצה שלך. M1812 כבר קיים בקבוצה שלך במצב חסום. M1813 איננו קיים בקבוצה שלך M1814 אנא הקישו את מספר הטלפון ולסיום הקישו סולמית. M1815 הוצאתם מחדר הועידה M1816 הנך מועבר לחדר הועידה M1817 צליל כניסת משתתף לחדר הועידה (ברית מחדל שקט) M1818 צליל יציאת משתתף מחדר הועידה (ברירת מחדל שקט) M1823 לא הוגדר כמות עמודים בפרק זה M1824 הדף שיצא לך ללמוד הוא דף M1825 עמוד M1826 בפרק M1827 לקבלת עמוד נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 או המתינו M1828 שם החלל לתפילה הוא M1829 דולרים ארצות הברית M1831 הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה M1832 יש M1833 הזמנות מאושרות שבוצעו מזיהוי זה M1834 עסקה מאושרת מספר M1835 אישור מספר M1836 כמות הפריטים שהוזמנה M1837 הסך הכולל ששולם M1838 לשמיעה חוזרת הקישו 1. לשמיעת העיסקה הבאה הקישו 2. לפירוט מלא של עיסקה זו הקישו 3. ליציאה הקישו כוכבית M1839 אין הזמנות מאושרות ממספר זיהוי זה M1840 סוף אישורים M1842 לא הוגדר זמן להפעלת השידור M1843 אין קובץ להפעלת השידור M1844 השידור כבר הסתיים M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה M1847 השידור יחל בעוד... M1848 להמתנה הקישו 1 ליציאה הקישו 2 או כוכבית M1849 שעות M1850 ו.. M1851 דקות M1856 השעה אינה תקינה M1857 התאריך אינו תקין M1858 תעודת הזהות אינה תקינה M1859 על פי רשומי המערכת כבר הכנסת בעבר את הפרטים אותם הכנסת עכשיו, לא ניתן להמשיך, שלום ותודה M1860 במודול זה מחושב הסכום אותו אתם צריכים לטעון בפועל בשביל שלאחר אחוזי התוספת תגיעו לסכום המופיע בחנות.. התוספת הינה על סך M1861 אחוזים M1862 אנא הקישו את הסכום המלא לתשלום המופיע בחנות. לסימון נקודה הקישו כוכבית.. לסיום הקישו סולמית.. לדוגמא לסכום 35.90 שח הקישו : שלושים וחמש כוכבית תשעים וסולמית לסיום.. ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M1863 לא הוגדרו אחוזים לחישוב M1864 בקניה זו הנכם חוסכים M1865 שקלים. M1866 לרכישת מוצר זה, הסכום אותו תצטרכו לטעון בפועל בכרטיס הוא M1867 כאשר לאחר תוספת של M1868 אחוזים, יטען לכם בכרטיס סך של.. M1869 להקשת סכום נוסף הקישו 1. להמשך הקישו 2 או כוכבית. לשמיעה חוזרת הקישו סולמית או המתינו M1870 לבחירת המוצר אנא הקישו את הכמות M1871 למעבר למוצר הבא הקישו כוכבית M1872 למעבר לתשלום הקישו אפס M1873 לחזרה הקישו כוכבית M1874 בסיום הבחירה הקישו סולמית M1875 לפירוט ההזמנה הקישו 3. M1907 שקלים M1908 ו.. M1909 אגורות. M1910 מספר הטלפון שהוקש אינו תקין, אנא נסו שנית M1911 ברכות M1912 שבת M1913 עירובין M1914 פסחים M1915 יומא M1916 סוכה M1921 ביצה M1922 ראש השנה M1923 תענית M1924 מגילה M1925 מועד קטן M1926 חגיגה M1931 יבמות M1932 כתובות M1933 נדרים M1934 נזיר M1935 סוטה M1936 גיטין M1937 קידושין M1941 בבא קמא M1942 בבא מציעא M1943 בבא בתרא M1944 סנהדרין M1945 מכות M1946 שבועות M1947 עבודה זרה M1948 הוריות M1950 תמיד M1951 זבחים M1952 מנחות M1953 חולין M1954 ברכות M1955 ערכין M1956 תמורה M1957 כריתות M1958 מעילה M1959 קנים M1960 מידות M1961 נידה M1962 ההגדרות לא הושלמו M1974 לא הוגדר מספר עסק M1975 אין קובץ רשימת עסקים M1976 אנא הקישו את הסכום בשקלים מלאים אותו שילמת, להזכירך ניתן להזין רק מה שכבר שולם ולא תשלום עתידי, הכל בכפוף לתקנון, לדוגמא במידה ושילמתם תשעים ותשע וחצי ₪ הקישו 99 וסולמית M1977 לדירוג בעל המקצוע הקישו 1 או המתינו לדילוג הקש 2 M1978 עסק לא מופיע ברשימה M1993 אנא הקש את מספר הזיהוי של הנמען וסולמית לסיום M1994 לשמיעת התהילים בנוסח ספרד הקישו 1 או המתינו. לשמיעת התהילים בנוסח אשכנז הקישו 2 M1996 (השמעת הודעה לפני השמעת המספר השגוי בשלוחה עם כניסה לפי הקשת מספר זיהוי אישי). הודעות מM2001 M2154 הפקס נשלח בהצלחה M2155 אנא הקישו את המִסְפָּר שאליו ברצונכם לשלוח את הפקס ובסיום הַקִּישו סולמית M2156 לצערנו, קיימת שגיאה בשליחת הפקס. פרטי השגיאה הם M2157 לצערנו, לא ניתַן לשלוח את הפקס, מפני שלא מוגדר מספר טלפון לשליחה M2158 (קובץ ריק) M2159 (קובץ ריק) M2160 משימתך היא.. M2161 לאישור ביצוע המשימה הקישו 1 לחזרה הקישו כוכבית. M2162 אישור ביצוע המשימה התקבל בהצלחה. M2163 המשימות שעדיין לא בוצעו הם... M2164 מספר זה כבר דיווח היום על ביצוע המשימה. M2165 למספר טלפון זה לא הוקצו משימות M2166 בקשתך התקבלה. בדקות הקרובות הדוח המבוקש ישלח אליך לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת. M2167 הקובץ אינו קיים M2168 לצערנו, לא ניתַן לשלוח את הפקס, מפני שאין קובץ תקין לשליחה M2181 אנא הקישו את המספר שנחסם, ובסיום, הַקישו סולמית M2182 שימו לב, בשליחת דיווח, הנכם מאשרים קבלת צינתוקים ו\או שיחות מאיתנו, על מנת לעדכן אתכם במספר חדש M2183 לאישור, הקישו 1. לביטול ויְצִיאָה, הקישו 2, או הַמְתינו. M2184 אנא בחרו את חברת התקשורת של הפלאפון שעבורו נחסם המספר. לפלאפון, הקישו 1. לסלקום, הקישו 2. לפרטנר אורנג, הקישו 3. לגולן טלקום, הקישו 4. להוט מובייל או מירס, הקישו 5. לרמי לוי, הקישו 6. לבזק, הקישו 7. לנטויזן, הקישו 8, לחברות אחרות, או אם לא ידוע לכם לאיזה חברת תקשורת משוייך המכשיר שלכם, הקישו 9, או המתינו. M2185 הדיווח התקבל בהצלחה M2186 הקלטת הודעות מערכת M2187 אנא הקישו את שלוחת היעד וסולמית לסיום, לשלוחה פנימיות הקישו את הכתובת המלאה כאשר בין שלוחה לשלוחה הקישו כוכבית ולסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית, לדוגמא לשלוחה אחת בתוך שלוחה אחת בתוך שלוחה שלוש הקישו שלוש כוכבית אחת כוכבית שלוש וסולמית לשלוחת הודעות ברירת המחדל הקישו כוכבית כוכבית וסולמית. M2188 שימו לב. ההקלטה בשלוחה זו תחליף את כל המקומות במערכת בהם מושמעת הודעה זו, אלא אם כן תשימו הודעה מיוחדת בתוך השלוחה הספציפית. לאישור והמשך הקישו 1. לביטול וחזרה הקישו 2 M2189 אנא הקישו את מספר הודעת מערכת ב4 ספרות. לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית וסולמית M2190 אנא הקליטו את ההודעה המיוחדת שלכם לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית M2191 ההקלטה מבוטלת M2192 שלוחה ראשית M2193 שלוחת הודעות ברירת מחדל M2194 יצרתם בהצלחה הודעת מערכת בשלוחה... M2195 הודעה מספר M2198 המערכת מזהה כי כבר נרשמתם לא ניתן להירשם בשנית שלום ותודה M2200 השיעורים באדיבות מפעל קביעותא ללימוד המשנה וההלכה היומית ובאדיבות מפעל המשניות M2264 שימו לב חלוקת המשניות הינה אוטומטית והינכם מתחייבים לאמרו M2265 בחלוקת מסכתות משניות זו, הושלמו עד כה M2266 סדרי חלוקת מסכתות משניות M2267 המסכת אותה קיבלתם לומר היא M2268 לקבלת מסכת נוספת הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 M2269 בחלוקת פרקי משניות זו, הושלמו עד כה M2270 סדרי חלוקת פרקי משניות M2271 פרק המשניות אותו קיבלתם ללמוד M2272 פרק.. M2273 לקבלת פרק משניות נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 M2283 הגדרת שפת מקלדת - לעברית הקישו 1, לאנגלית הקישו 2 M2284 אנא הקישו את האות הבאה ולאחריה סולמית. . לסיום ההקשות או לביטול הקשה אחרונה או לביטול כלל ההקשות הקישו כוכבית" M2285 אנא הקישו את האות ולאחריה סולמית. לביטול ויציאה הקישו כוכבית M2286 תפריט סיום או ביטול לשינוי שפת מקלדת הקישו 6 לסיום ההקלדה הקישו 1 לשמיעת הטקסט שהוקלד הקישו 2 לביטול של האות האחרונה הקישו 3 לביטול והקלדה מחודשת של כל הטקסט הקישו 4 ליציאה הקישו 5" M2287 הביטול התקבל בהצלחה M2288 הטקסט המעודכן הוא M2289 הטקסט שהוקלד הוא M2290 לאישור הקישו 1 לשמיעה חוזרת 2 להקשה מחודשת של כל הטקסט הקישו M2291 לשמוע את הטקסט שהוקלד באמצעות מנוע השמעת מילים הקישו 1 או המתינו, לשמוע את הטקסט שהוקלד אות אחר אות הקישו 2 M2292 לרווח הקישו 0 וסולמית. לסיפרה עצמה הקישו 5 פעמים על הספרה וסולמית. . לנקודה הקישו 1 וסולמית. לסימן שאלה הקישו 11 וסולמית. לסימן קריאה הקישו 111 וסולמית. . . לאות א הקישו 3 וסולמית. לאות ב הקישו 33 וסולמית. לאות ג הקישו 333 וסולמית. . לאות ד הקישו 2 וסולמית. לאות ה הקישו 22 וסולמית. לאות ו הקישו 222 סולמית, . . לאות ז הקישו 6 וסולמית. לאות ח הקישו 66 וסולמית. לאות ט הקישו 666 וסולמית. . לאות י הקישו 5 וסולמית. לאות כ הקישו 55 וסולמית. לאות ך הקישו 555 וסולמית. לאות ל הקישו 5555 וסולמית. . לאות מ הקישו 4 וסולמית. לאות ם הקישו 44 וסולמית. לאות נ הקישו 444 וסולמית. לאות ן הקישו 4444 וסולמית. . לאות ס הקישו 9 וסולמית. לאות ע הקישו 99 וסולמית. לאות פ הקישו 999 וסולמית. לאות ף הקישו 9999 וסולמית. . לאות צ הקישו 8 וסולמית. לאות ץ הקישו 88 וסולמית. לאות ק הקישו 888 וסולמית. . לאות ר הקישו 7 וסולמית. לאות ש הקישו 77 וסולמית. לאות ת הקישו 777 וסולמית M2470 שרות זה אינו פעיל במערכת זו אנא פנו לשרות הלקוחות M2471 דירוג שביעות רצון מהשירות והעמידה בזמנים M2472 דירוג שביעות רצון מהמקצועיות M2473 דירוג שביעות רצון מהמחיר M2474 לא הוגדר סוג זיהוי לחיפוש M2475 אין קובץ מורשי עריכה M2476 לא מוגדרים הרשאות עריכה עבורך M2477 אנא הקישו את מספר הזיהוי של הלקוח וסולמית לסיום M2478 סך הניקוד הקיים הלקוח הוא M2479 להוספת ניקוד הקישו 1. להורדת ניקוד הקישו 2. להקשת מספר זיהוי של לקוח אחר הקישו כוכבית M2480 הוספת ניקוד. אנא הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוסיף M2481 הורדת ניקוד. אנא הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוריד M2482 עדכון הנקודות התבצע בהצלחה. סך הניקוד החדש הוא M2483 לביצוע פעולות נוספות הקישו 1 לחזרה לתפריט קודם הקישו 2 או המתינו M2484 לא ניתן להכנס למינוס נקודות M2485 אין קובץ תורמים M2486 משוייכים אליך M2487 תורמים M2488 אנא הקש את מספר הזיהוי של התורם. לשמיעת כל התורמים ברצף הקישו אפס וסולמית.. ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M2489 אין תורמים משויכיים אליך, אנא פנה למנהל הארגון M2490 להלן הפירוט M2491 סוף רשימה M2492 תורם זה אינו קיים ברשימה שלך M2493 תורם זה עדיין לא תרם M2494 תורם זה תרם סך של M2495 שקלים M2496 לעדכון תרומה או סכום התרומה הקישו 1 לבדיקת מספר אחר הקישו 2 M2497 עדכון תרומה חדש, אנא עדכן את סכום התרומה המעודכן וסולמית לסיום M2498 העדכון התבצע בהצלחה M2499 בכל שלב ניתן להקיש 9 ולערוך את פרטי התרומה,. או להקיש על כל מקש אחר לפרטי התורם הבא M2508 בעיסקה זו תחויבו בסך.. M2509 לצורך השלמת הרכישה, יש להקיש את מספרי תעודות הזהות של המשתתפים עבורם נרכשו הכרטיסים. נרכשו M2510 כרטיסים M2511 אנא הקש את תעודת הזהות לכרטיס מספר M2512 תעודת זהות אינה תקינה M2513 בונוס! M2514 קיבלתם M2515 פריטים תוספת מתנה M2516 סהכ כולל בונוס M2517 אנא הקישו את יום החיוב וסולמית לסיום M2518 אנא הקישו את סכום החיוב בכל חודש וסולמית לסיום M2519 בעיסקה זו תחוייבו בכל חודש בסך M2520 כמות החודשים לחיוב היא M2521 אנא הקש מספר חודשים לחיוב וסולמית, לחיוב קבוע אנא הקישו אפס וסולמית M2522 חיוב קבוע M2523 תאריך החיוב הקרוב הוא M2573 הפעולה בוצעה בהצלחה M2700 כמות הנרשמים עד עכשיו היא M2710 להקשה מחדש הקישו 1 או המתינו ליציאה הקישו 2 M2767 "מתוך יעד ניקוד אישי של ..." (נקודות) M2768 "מתוך יעד ניקוד קבוצתי של..." (נקודות) M2990 שם הקובץ שהוקש, כבר קיים בשלוחה, אנא הקישו שם קובץ אחר. אם ברצונכם שהקובץ הקיים יוחלף בקובץ החדש, הקישו שוב את מספר הקובץ הקיים M2991 אנא הקישו את מספר ההקלטה כפי שברצונכם שתשמר, ובסיום הקישו סולמית M3330 מספר הטלפון לא מזוהה במערכת, נא התקשרו ממספר מזוהה M3331 לא הוגדרה רשימת צינטוקים M3332 להצטרפות לרשימת הצינתוקים הקישו 1 להסרה מרשימת הצינתוקים הקישו 2 להשתקת צינתוקים עד לזמן מסוים הקישו 3, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3333 מספרכם כבר מופיע ברשימת הצינתוקים M3334 מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת הצינתוקים M3335 מספרכם לא מופיע ברשימת הצינתוקים M3336 מספר הטלפון שלכם נמחק בהצלחה מרשימת הצינתוקים M3337 להפעלת צינתוק הקישו 1 למחיקת מספר מרשימת הצינתוקים הקישו 2 לאיפוס כל רשימת הצינתוקים הקישו 3 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3338 הצינתוק הופעל בהצלחה M3339 נא הקישו את המספר למחיקה ובסיום הקישו סולמית M3340 המספר נמחק בהצלחה מרשימת הצינתוקים M3341 המספר שהקשתם לא מופיע ברשימת הצינתוקים M3342 שימו לב לאחר האיפוס לא ניתן יהיה לשחזר את המספרים האם הינכם בטוחים? לאישור האיפוס הקישו 1 לביטול ויציאה הקישו 2 M3343 איפוס רשימת הצינתוקים הסתיים בהצלחה M3345 לשמיעת ההודעה הקישו אחת לאישור הקישו שתיים או סולמית להקלטה מחדש הקישו שלוש להמשך הקלטה הקישו ארבע. M3410 מספרכם אינו רשאי להירשם, לבירורים פנו לאחראי M3411 הרישום בוצע בהצלחה. שלום ותודה. M3508 M3513 אנא הקישו את המספר הרצוי ובסיום סולמית M3514 המספר שהוקש אינו קיים במערכת M3515 להגרלת מספר אקראי הקישו 1, להקשה מחדש הקישו 2, ליציאה הקישו 3 M3516 הקוד שהוגרל הוא. M3520 לא הוגדר מספר חנות M3521 מספר החנות שהוגדר לא קיים M3522 סיסמת המוכר לחנות שהוגדרה בשלוחה אינה תקינה M3523 M3524 סיסמת החנות שהקשתם אינה תקינה M3525 החנות סגורה כעת, שלום ותודה M3526 נראה שעדיין לא נרשמתם למערכת המכירות, כדי לרכוש באחד מכל החניות של המערכת יש להירשם בה M3527 ההרשמה נכשלה, יכול להיות שמספר הטלפון כבר רשום כשם משתמש, או שמספר הטלפון כבר נמצא במע M3528 שגיאה כללית M3529 נא הקישו את סיסמתכם האישית ולסיום הקישו סולמית M3530 ניכר שזוהי הפעם הראשונה שהינכם נכנסים לחנות זו, מייד תעברו תהליך רישום קצר, ולאחמ"כ כב M3531 האם הינכם מעוניינים לקבל בדוא"ל עדכונים ומבצעים וכדו` מהחנות, להצטרפות הקישו 1, להמשך M3532 האם הינכם מעוניינים לקבל הודעות קוליות מעדכונים ומבצעים וכדו` מהחנות, להצטרפות הקישו 1 M3533 האם הינכם מעוניינים לקבל הודעות סמס מעדכונים ומבצעים וכדו` מהחנות, להצטרפות הקישו 1, ל M3534 הרשמתכם לחנות הסתיימה בהצלחה, מייד תעברו לחנות M3535 ההרשמה לחנות נכשלה שלום ותודה M3536 אינכם מורשים להיכנס לחנות זו, נא פנו למנהל החנות M3537 ברוכים הבאים לחנות M3538 בעגלת הקניות שלכם ישנם כרגע M3539 מוצרים M3540 שהם M3541 פריטים M3542 לעריכת המוצרים בעגלת הקניות הקישו 1, לרכישת מוצרים הקישו 2, למעבר לתשלום הקישו 3. M3543 לשמיעת כל המוצרים שיש כעת בעגלת הקניות ברצף הקישו 1, לבחירת מוצר מעגלת הקניות ע"פ המק" M3544 כעת יושמעו כל המוצרים בעגלת הקניות ברצף, בסיום שמיעת פרטי מוצר תועברו למוצר הבא, תוכלו M3545 שם המוצר M3546 מחיר ליחידה M3547 שקלים M3548 הכמות שהוזמנה ממוצר זה M3549 סך התשלום למוצר זה M3550 לעריכת המוצר הקישו 1, למוצר הבא הקישו 2 או המתינו, למוצר הקודם הקישו 3, ליציאה מהקראת M3551 לשינוי הכמות שהוזמנה ממוצר זה הקישו 1, למחיקת המוצר מעגלת הקניות הקישו 2, לחזרה לרשימת M3552 הכמות המעודכנת הוא M3553 נא הקישו את הכמות החדשה שהינכם רוצים להזמין ממוצר זה ולסיום הקישו סולמית, לביטול הקישו M3554 השינוי נקלט בהצלחה M3555 השינוי נכשל M3556 הינכם מבקשים למחוק את המוצר M3557 לאישור הקישו 1, לביטול הקישו 2 M3558 המוצר נמחק בהצלחה מעגלת הקניות M3559 מחיקת המוצר נכשלה M3560 נא הקישו את מספר הקטלוגי של המוצר לסיום הקישו סולמית M3561 מספר הקטלוגי של המוצר שגוי או שאינו מופיע בעגלת הקניות שלכם M3562 לשינוי הכמות שהוזמנה ממוצר זה הקישו 1, למחיקת המוצר מהסל הקישו 2, להקשת מספר מק"ט אחר M3563 בחנות מוצעים כרגע M3564 מחולקים ב M3565 קטגוריות M3566 לבחירת מוצר ע"פ מק"ט הקישו 1, לבחירת קטגוריית מוצרים הקישו 2, לשמיעת כל המוצרים ברצף ה M3567 מספר המק"ט שהוקש שגוי M3568 המוצר שבחרתם אינו זמין לרכישה נא פנו למנהל החנות M3569 משקל המוצר בגרמים M3570 הכמות במלאי M3571 להזמנה ממוצר זה הקישו את הכמות הרצויה ולסיום הקישו סולמית, להקשת מספר מק"ט אחר הקישו 0 M3572 בחרת M3573 סך התשלום למוצר זה כפול הכמות שבחרת הוא M3574 שגיאה בהזמנת המוצר, הינכם מוחזרים M3575 לא ניתן להזמין את הכמות הרצויה, נא בחרו כמות בשנית M3576 המוצר נוסף בהצלחה לעגלת הקניות M3577 להקשת מק"ט נוסף הקישו 1, למעבר לתשלום הקישו 2, לחזרה הקישו 3 M3578 היכנם מועברים לסיכום הקניה ושמירתה M3579 עגלת הקניות שלכם ריקה ולא ניתן לעבור לתשלום בעגלה ריקה, הינכם מועברים לרכישת מוצרים M3580 סך התשלום לקנייה זו הינה M3581 לאישור ומעבר לתשלום הקישו 1, לחזרה לשמיעת סיכום הקנייה הקישו 2, לחזרה למוצרים הקישו 3 M3582 לתשלום באשראי הקישו 1, לתשלום בקבלת נתונים הקישו 2, לתשלום במזומן הקישו 3, לתשלום בנקו M3583 הינכם מועברים לתשלום באשראי M3584 הינכם מועברים לתשלום בקבלת נתונים M3585 הינכם מועברים לתשלום במזומן M3586 התשלום התקבל בהצלחה, נא המתינו לשמירת הקנייה שלכם M3587 הקנייה נשמרה בהצלחה M3588 הקנייה נשמרה ושולמה בהצלחה M3589 שגיאה בשמירת הקנייה, נא פנו למנהל החנות M3590 שגיאה בקבלת התשלום, הינכם מוחזרים לאפשריות תשלום M3591 המוצר שבחרתם כבר נמצא בעגלת הקניות שלכם, הזמנה חדשה ממוצר זה, רק יוסיף על הכמות M3592 להמשך לבחירת תוספת כמות ממוצר זה הקישו 1, לבחירת מק"ט אחר הקישו 2 M3593 אנא המתינו, המערכת בודקת את תקינות עגלת הקניות שלכם. M3594 המערכת מצאה כי יש אי תקינות בעגלת הקניות שלכם, יכול להיות שיש לכם מוצרים שנגמרו מהמלאי M3595 לאישור הזמנת הכמות הקישו 1, לתיקון הכמות הקישו 2, לבחירת מק"ט אחר הקישו 3 M3596 מספר המק"ט שהקשתם לא קיים בעגלת הקניות שלכם M3597 הינכם עוברים כעת לתהליך הרשמה למרכז הקניות של חברת ימות המשיח פתרונות תקשורת, בהרשמתכם M3598 וכעת נבחר סיסמה, הסיסמה ישמש אותכם בכל פעם שתיכנסו לרכישת מוצרים גם באתר, וגם בטלפון, M3599 ההרשמה הסתיימה בהצלחה, ומעתה תוכל לרכוש במגוון החנויות של מרכז הקניות M3600 הקלטה עצמית שם החנות M3601 סוג השגיאה במוצר M3602 מוצר לא תקין M3603 הזמנה של כמות גדולה מהמלאי או מהמותר M3604 פירוט השגיאה M3605 המוצר לא זמין לרכישה M3606 הכמות המותרת להזמנה ממוצר זה הוא M3607 אם תשאירו את המוצר כך, המערכת יתקן אוטומטי בעת התשלום, לדילוג על תיקון המוצר ומעבר למו M3608 שגיאה בקבלת פרטי השגיאה של המוצר הינכם מועברים למוצר הבא M3609 להזמנה ממוצר זה הקישו 1, למעבר למוצר הבא הקישו 2 או המתינו, למוצר הקודם הקישו 3, למעבר M3610 קוד המוצר - מק"ט M3611 נא הקישו את הכמות שברצונכם לרכוש ולסיום הקישו סולמית, למעבר למוצר הבא הקישו 0 וסולמית, M3612 לאישור הזמנת המוצר הקישו 1, לבחירת הכמות מחדש הקישו 2, למעבר למוצר הבא ללא הזמנה מהמוצ M3613 המוצר כבר נמצא בעגלת הקניות שלכם, הזמנה נוספת ממוצר זה רק יוסיף על הכמות הקיימת, להמשך M3614 אין יותר קטגוריות להשמעה M3615 מספר קטגורייה M3616 שם הקטגורייה M3617 לכניסה לקטגורייה זו הקישו 1, למעבר לקטגורייה הבאה הקישו 2 או המתינו, לחזרה לקטגורייה ה M3618 בקטגורייה זו ישנם כרגע M3619 תתי קטגורייה M3620 לשמיעת כל המוצרים מקטגורייה זו ברצף הקישו 1 או המתינו, לשמיעת המוצרים לפי תתי קטגוריות M3621 אין יותר תתי קטגוריות להשמעה M3622 מספר תת הקטגורייה M3623 שם תת הקטגורייה M3624 לכניסה לתת קטגורייה זו הקישו 1, למעבר לתת קטגורייה הבאה הקישו 2 או המתינו, לחזרה לתת ק M3625 בתת קטגורייה זו ישנם כרגע M3626 אין יותר מוצרים להשמעה בתת קטגורייה זו M3627 אין יותר מוצרים להשמעה בחנות, הינכם מוחזרים M3628 בחנות זו צריך לרכוש במינימום של M3629 בחנות זו יש תוספת תשלום לכל רכישה בסך M3630 בחנות זו אין שירות משלוחים M3631 בחנות זו מוצע שירות משלוחים M3632 בחנות זו מסופקים המוצרים במשלוח בלבד M3633 מחיר המשלוח נקבע לפי משקל המוצרים שהוזמנו M3634 המשלוח ניתן ללא עלות M3635 מחיר המשלוח הוא M3636 מחיר משלוח לכל קילו הוא M3637 אין יותר מוצרים להשמעה בקטגורייה זו M3638 אין יותר מוצרים בעגלת הקניות שלכם M3639 אין יותר מוצרים עם שגיאה בעגלת הקניות, הינכם מועברים לבדיקת עגלת הקניות שלכם M3640 להוספת משלוח הקישו 1, להמשך ללא משלוח הקישו 2 M3641 לרכישה שלכם נוספה משלוח בסך M3642 נוסף משלוח לכתובת המעודכנת בחשבון שלכם M3643 עלות תוספת התשלום לכל קנייה הינה בסך M3644 עלות המשלוח M3645 סך הכל לתשלום M3646 עגלת הקניות שלכם נמצא תקין M3647 לסיום קטגורייה זו הקישו 1 או המתינו, לשמיעה חוזרת של קטגורייה זו הקישו 2, למעבר לתשלום M3648 הינכם מועברים לעריכת עגלת הקניות שלכם M3649 לסיום תת קטגורייה זו הקישו 1 או המתינו, לשמיעה חוזרת של המוצרים מתת קטגורייה זו הקישו M3650 שימו לב לאחר מחיקת עגלת הקניות, לא ניתן יהיה לשחזר אותה, לאישור המחיקה הקישו 1, לביטול M3651 עגלת הקניות נמחקה בהצלחה M3652 מחיקת עגלת הקניות נכשלה M3653 הסניף המוגדר בשלוחה אינו תקין, נא פנו למנהל החנות M3654 בחנות ישנם M3655 סניפים M3656 לסניף M3657 הקישו M3658 לא ניתן לשנות לכמות שהזנתם, נא בחרו כמות אחרת M3659 סכום הקניה נמוך מהמינימום בחנות M3660 הינך חורג ממספר הקניות המאושר לכל לקוח M3661 סכום הקניה, חורג מהמקסימום שניתן לרכוש בקנייה M3662 עברת את סכום המקסימום המותר לכל לקוח M3663 מספר המוצרים בעגלת הקניות גבוה ממקסימום המוצרים הניתן לרכוש בכל קנייה M3664 עברת את מקסימום המוצרים שכל לקוח יכול לרכוש מכלל הרכישות M3665 מספר הפריטים בעגלת הקניות גבוה ממקסימום הפריטים הניתן לרכוש בכל קנייה M3666 עברת את מקסימום הפריטים שכל לקוח יכול לרכוש מכל הרכישות M3667 מספר המוצרים בעגלת הקניות נמוך מהמינימום שיש לרכוש M3668 מספר הפריטים בעגלת הקניות נמוך מהמינימום שיש לרכוש M3669 מינימום הסכום שיש לרכוש בקניה הוא M3670 ואילו סכום הרכישה שלך הוא M3671 מספר הקניות המאושר לכל לקוח הוא M3672 בקנייה זו הינך מגיע לקנייה מספר M3673 מקסימום הסכום שניתן לרכוש בקנייה הוא M3674 מקסימום הסכום שכל לקוח יכול לרכוש בכל רכישותיו בחנות זו הוא M3675 ואילו סכום הקניות שלכם כולל קנייה זו הוא M3676 מקסימום המוצרים שניתן לרכוש בקנייה הוא M3677 ואילו מספר המוצרים בקנייה שלכם הוא M3678 מקסימום המוצרים שכל לקוח יכול לרכוש בכל הרכישות בחנות זו הוא M3679 ואילו מספר המוצרים שלכם כולל קנייה זו הוא M3680 מקסימום הפריטים שניתן לרכוש בקנייה הוא M3681 ואילו מספר הפריטים בקנייה שלכם הוא M3682 מקסימום הפריטים שכל לקוח יכול לרכוש בכל הרכישות בחנות זו הוא M3683 ואילו מספר הפריטים שלכם כולל קנייה זו הוא M3684 מספר המוצרים המינימלי שיש לרכוש בחנות הוא M3685 מספר הפריטים המינימלי שיש לרכוש בחנות הוא M3686 לחזרה לעריכת הקניה הקישו 1, לאיפוס ומחיקת כל הסל הקישו 2, ליציאה הקישו 3 M3687 לאיפוס ומחיקת כל הסל הקישו 1, ליציאה הקישו 2 M3688 סך הנחה לקנייה זו M3689 המערכת מצאה כי יש קניות שעדיין לא שולמו, למעבר לפירוט ולתשלום הקישו 1, להמשך לחנות הקי M3690 המערכת מצאה כי יש קניות שעדיין לא שולמו, הינכם מועברים לשמיעת פירוט הקניות ותשלום עליה M3691 מספר קנייה M3692 לתשלום על הקנייה הקישו 1, למעבר לקניה הבאה הקישו 2 או המתינו, לקנייה הקודמת הקישו 3, ל M3693 לתשלום באשראי הקישו 1, לתשלום בקבלת נתונים הקישו 2 M3694 אין יותר קניות שעדיין לא שולמו M3695 בחנות מוצעת הנחה של M3696 אחוזים M3697 ההנחה מותנית בקנייה של מעל M3698 הכמות שהוזמנה ממוצר זה קטנה מהמינימום שניתן להזמין M3699 הכמות המינימלית למוצר זה הוא M3800 מספר המק"ט שהוגדר בשלוחה שגוי M3801 המק"ט המוגדר בשלוחה, אינו זמין לרכישה, נא פנו למנהל החנות M3802 להמשך לבחירת תוספת כמות ממוצר זה הקישו 1, ליציאה הקישו 2 M3803 לאישור הזמנת הכמות הקישו 1, לתיקון הכמות הקישו 2, לחזרה הקישו 3 M3804 שגיאה בהזמנת המוצר, הינכם מוחזרים M3805 למעבר לתשלום הקישו 1, ליציאה הקישו 2 M3806 שגיאה בשמירת הקנייה, נא פנו למנהל המערכת, הינכם מועברים לקנייה הבאה M3807 קודם נבחר שם משתמש, שם המשתמש ישמש אותכם לזיהוי במערכת, וכן בעת כניסתכם באתר האינטרנט, M3808 נא הקליטו את שם המשתמש ובסיום הקישו סולמית M3809 הקלטת שם המשתמש הסתיים בהצלחה M3810 נא הקישו את שם המשתמש במספרים ולסיום הקישו סולמית M3811 בחרתם לדלג על הקלטת שם משתמש, ושם המשתמש יהיה מספר הטלפון ממנו אתם מחייגים M3812 כעת תוכלו להוסיף מייל לחשבון שלכם, כך תוכלו לקבל פירוטי קניות ישירות למייל ומידע חשוב, M3813 הינכם מועברים להקשת מייל M3814 כתובת המייל נקלטה בהצלחה M3815 מודול קניות M3816 להקלטת שם פרטי הקישו 1, לדילוג הקישו 2 M3817 נא הקליטו את שם הפרטי ולסיום הקישו סולמית M3818 שם הפרטי שהוקלט נקלט בהצלחה M3819 להקלטת שם משפחה הקישו 1, לדילוג הקישו 2 M3820 נא הקליטו את שם המשפחה ולסיום הקישו סולמית M3821 שם המשפחה נקלט בהצלחה M3822 כעת תוכלו להוסיף פרטי כתובת מגורים, למקרה של משלוח, וכדו`, להכנסת פרטי כתובת הקישו 1, M3823 נא הקליטו את עיר המגורים ולסיום הקישו סולמית M3824 נא הקליטו את שם הרחוב ולסיום הקישו סולמית M3825 נא הקישו את מספר הבית ולסיום סולמית M3826 באם למספר הבית יש כמה כניסות הקישו את הכניסה במספרים ולסיום סולמית, לדוגמה לכניסה א הק M3827 נא הקישו מספר דירה ולסיום סולמית, לדילוג הקישו סולמית M3828 נא הקישו מיקוד ולסיום סולמית, לדילוג הקישו סולמית M3829 מספר הטלפון אינו מזוהה, לא ניתן להמשיך במערכת המכירות בצורה טלפונית ללא מספר טלפון, נא M3830 לקבלת משלוח לכתובת המעודכנת בחשבון שלכם הקישו 1, לקבלת המשלוח לכתובת אחרת הקישו 2, לשמ M3831 להקלטת פרטי הכתובת האחרת הקישו 1, להקשת הפרטים במקשי הטלפון הקישו 2 לחזרה לבחירת הכתוב M3832 נא הקישו את שם העיר M3833 נא הקישו את שם הרחוב M3834 באם איש הקשר לקבלת המשלוח הוא בעל החשבון תוכלו לדלג ע"י הקשת 1, באם יש איש קשר אחר לקב M3835 נא הקישו את שם איש הקשר למשלוח M3836 נא הקישו את מספר הטלפון של איש הקשר M3837 נא הקליטו את שם איש הקשר למשלוח M3838 אם הפרטים נכונים הקישו 1, להכנסת פרטי המשלוח מחדש הקישו 2, לשמיעה חוזרת של הפרטים הקיש M3839 אם יש לך הערה מיוחדת למשלוח הקישו 1, לדילוג הקישו 2 M3840 נא הקישו את ההערה M3841 נא הקליטו את ההערה ולסיום סולמית M3842 שגיאה בהקלדת האותיות, הינכם מוחזרים M3843 הפרטים שנקלטו M3844 שם העיר M3845 שם הרחוב M3846 מספר בית M3847 כניסה M3848 מיקוד M3849 מספר דירה M3850 שם איש הקשר למשלוח M3851 טלפון איש הקשר M3852 הערה למשלוח M3853 משלוח נוסף בהצלחה לכתובת שהכנסתם M3854 המערכת זיהתה שמספר הטלפון איתו התקשרתם רשום בכמה חשבונות במרכז הקניות, הינכם מועברים ל M3855 למשתמש M3856 אין פרטי כתובת בחשבונך, שלום ותודה M3857 לכניסה לחנות הקישו 1, לשמיעת היסטוריית 10 קניות אחרונות שלך הקישו 2, לעריכת הפרטים בחש M3858 תשלום כולל בסך M3859 לשמיעת פירוט הקנייה המלאה הקישו 1, למעבר לקנייה הבאה הקישו 2 או המתינו, לקנייה הקודמת M3860 סוף רשימת הקניות M3861 בקנייה זו רכשתם M3862 סך התשלום על המוצרים היה M3863 נוסף תוספת תשלום בסך M3864 עלות המשלוח היה M3865 קיבלתם הנחה בסך M3866 פירוט הקנייה M3867 סך הכל למוצר זה M3868 סוף רשימת המוצרים M3869 שם המשתמש שלך הוא M3870 לשמיעת הפרטים המעודכנים היום בחשבון הקישו 1, לשינוי סיסמת החשבון והגדרות אבטחה הקישו 2 M3871 שם פרטי M3872 שם משפחה או שם העסק M3873 כתובת אימייל M3874 מספר טלפון M3875 מספר טלפון בבית M3876 מספר טלפון נוסף M3877 מוגדר לבקש סיסמה לפני ביצוע קנייה M3878 מוגדר לא לבקש סיסמה לפני ביצוע קניה M3879 לשינוי הסיסמה הקישו 1, לשינוי הגדרת בקשת סיסמה לפני ביצוע קניייה הקישו 2, לשינוי הגדרת M3880 נא בחרו סיסמה חדשה, הסיסמה צריכה להיות לפחות 6 ספרות, ולסיום הקישו סולמית, לביטול הקיש M3881 שינוי הפרטים נקלט בהצלחה M3882 שגיאה בשינוי הפרטים הינכם מוחזרים M3883 להגדרה שלא יבקש סיסמה לפני ביצוע קנייה הקישו 1, להגדרה שכן יבקש סיסמה הקישו 2 לחזרה הק M3884 לשינוי שם הפרטי הקישו 1, לשינוי שם המשפחה או שם העסק הקישו 2, לשינוי מספר הטלפון הקישו M3885 האם תרצו שבכל קניה בטלפון תצטרכו להקיש את הסיסמה שבחרת, להגדרה שיבקש סיסמה הקישו 1, לה M3886 משלוח לכתובת המעודכנת M3887 בעיסקה זו תחויבו בסך M3888 נקודות M3889 לאישור הקישו 1 לחזרה הקישו 2 M3890 לסיום הקנייה ומעבר לתשלום ושמירה הקישו 1 או המתינו, לשמיעה חוזרת של המוצרים הקישו 2, ל M3891 לתשלום ב M3892 כרטיס אשראי M3893 קבלת נתונים M3894 מזומן M3895 הקישו M3896 שגיאה בהגדרות אמצעי התשלום M3897 הינכם מועברים לתשלום בנקודות M3898 האופצייה עדיין בבנייה נסו שוב מאוחר יותר M3899 בכדי להיכנס לחנות נא הקישו את מספר החנות ובסיום סולמית. M3902 אם שכחתם את הסיסמה הקישו # בלבד M3935 להוספה למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3, למספר חודשים, הקישו 4. M3936 הקישו את כמות מספר הדקות שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3937 הקישו את כמות מספר השעות שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3938 הקישו את כמות מספר הימים שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3939 הקישו את כמות מספר החודשים שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3940 להשתקה למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3, למספר חודשים, הקישו 4. M3941 הקישו את כמות מספר הדקות שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3942 הקישו את כמות מספר השעות שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3943 הקישו את כמות מספר הימים שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3944 הקישו את כמות מספר החודשים שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3945 מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת הצנתוקים למשך הזמן שהגדרתם M3946 מספר הטלפון שלכם הוסר בהצלחה מרשימת הצנתוקים למשך הזמן שהגדרתם. M3949 אנא הקישו את הערך הרצוי ובסיום הקישו סולמית. . . M3985 מספר הטלפון אינו זמין, אנא נסו שוב במועד מאוחר יותר M3987 השלוחה לא הוגדרה, יש להגדיר שליחת מייל או סמס M3988 המספר עבורו מופעל השירות לא מוגדר M3989 מספר הטלפון שהוכנס לשליחת הסמס לא תקין. . M4108 מתוכם, כמות המספרים הפעילים היא M4109 וכמות המספרים המושתקים היא M4170 מצב הקלדה עברית - עודכן M4171 מצב הקלדה אנגלית - עודכן M4376 לא ניתן להתחבר בו זמנית מאותו משתמש. M4400 לכניסה לחנות הקישו 1, לשמיעת והגדרת פרטים אישיים והגדרות אבטחה הקישו 2 M4401 כדי להיכנס לאיזור האישי יש להקיש את סיסמת הניהול ולסיום סולמית אי הקשת הסיסמה הנכונה יגרום לשיבוש בהמשך האיור האישי, אם שכחתם את הסיסמה הקישו 0 וסולמית M4402 שגיאה בקבלת הגדרות האבטחה של חשבונך הינך מוחזר M4403 שגיאה בשינוי הסיסמה, הינך מוחזר M4404 שינוי סיסמה בוצע בהצלחה M4405 שגיאה בקליטת השינוי הינך מוחזר M4406 השינוי נקלט בהצלחה M4407 נא הקישו את מספר הטלפון ולסיום סולמית, לביטול הקישו 0 וסולמית M4408 לשינוי עיר מגורים הקישו 1, לשינוי רחוב הקישו 2, לשינוי מספר בית הקישו 3, לשינוי כניסה הקישו 4, לשינוי המיקוד הקישו 5, לשינוי מספר הדירה הקישו 6, לחזרה הקישו 7 M4409 נא הקישו את מספר הבית ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית M4410 נא הקישו את מספר הכניסה ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית M4411 נא הקישו את המיקוד ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית M4412 נא הקישו את מספר הדירה ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית M4413 כעת תקבלו שיחת צינתוק, עליכם לשמור את הארבע ספרות אחרונות של המספר, לאחמ"כ תצטרכו להקיש אותם כדי לבצע אימות M4414 המערכת לא הצליחה להוציא שיחת אימות לטלפון המעודכן למערכת, נא פנו למנהל המערכת M4415 נא הקישו את ארבע ספרות אחרונות של המספר שהתקשר אליכם עכשיו ולסיום הקישו סולמית M4416 כעת תוכלו להוסיף עוד טלפון לחשבון, להוספת טלפון בבית הקישו 1 לסיום ומעבר לביצוע הרשמה הקישו 2 M4417 להוספת טלפון נוסף הקישו 1, לסיום ומעבר לביצוע ההרשמה הקישו 2 M4418 מספר החנות M4419 שם החנות M4420 תאריך הקנייה M4421 עלות הקניה M4422 להכנסת שם איש הקשר בהקלטה הקישו 1, להכנסת שם איש הקשר בהקשה הקישו 2, לחזרה הקישו 3 M4423 להכנסת ההערה בהקלטה הקישו 1, להכנסת ההערה בהקשה הקישו 2 לחזרה הקישו 3 M4424 במוצר זה יש לבחור M4425 בחירתך נקלטה, בנוסף במוצר זה יש לבחור M4426 ל... M4427 וסולמית M4428 לקטגורייה M4429 לשמיעת כל המוצרים מקטגורייה זו ברצף הקישו 1, לשמיעת כל המוצרים מסודרים לפי תתי קטגוריות הקישו 2, לחזרה להקשת קטגורייה אחרת הקישו 3, לחזרה לתחילת החנות הקישו 4 M4430 יש לנו פרטים שהכניס מוכר עליך, הקש 1 לשמיעת הפרטים, הקש 2 לאישור והרשמה עם הפרטים האלו, הקש 3 להרשמה רגילה והכנסה מחדש של כל הפרטים M4431 בכדי להיכנס לחנות זו, יש ליצור קשר עם מנהל החנות ע"מ שירשום אתכם כלקוחות, שלום ותודה M4432 כעת יושמעו כל המוצרים בחנות בכל מוצר תוכלו להקיש 1 להזמנה מהמוצר, 2 או המתנה בכדי לעבור למוצר הבא, 3 למוצר קודם, 4 למעבר לתשלום, 5 ליציאה מהקראת המוצרים M4433 כעת יושמעו כל הקטגוריות ברצף, בכל קטגורייה תוכלו להקיש 1 לכניסה לקטגורייה, 2 או המתנה בכדי לעבור לקטגורייה הבאה, 3 לחזרה לקטגורייה קודמת, 4 לחזרה M4434 כעת יושמעו כל תתי הקטגוריות ברצף, בכל תת קטגורייה תוכלו להקיש 1 לכניסה לתת הקטגורייה, 2 או המתנה בכדי לעבור לתת קטגורייה הבאה, 3 לחזרה לתת קטגורייה קודמת, 4 לחזרה M4809 להשתקת התראות הקישו 1, לביטול השתקת התראות הקישו 2, לבדיקת הסטטוס הנוכחי הקישו 3 M4810 להשתקת התראות לזמן מסוים הקישו 1, להשתקת התראות החל מזמן מסוים הקישו 2, להשתקת התראות לצמיתות הקישו 3 M4811 ביטול השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה M4812 השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע לצמיתות M4813 להשתקת התראות למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3, למספר חודשים, הקישו 4 M4814 הקישו את מספר הדקות שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4815 הקישו את מספר השעות שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4816 הקישו את מספר הימים שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4817 הקישו את מספר החודשים שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4818 השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה למשך הזמן שהגדרתם M4819 להשתקת התראות בעוד מספר דקות, הקישו 1, בעוד מספר שעות, הקישו 2, בעוד מספר ימים הקישו 3, בעוד מספר חודשים, הקישו 4 M4820 הקישו את מספר הדקות שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4821 הקישו את מספר השעות שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4822 הקישו את מספר הימים שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4823 הקישו את מספר החודשים שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4824 הגדרת השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה החל מהזמן שהגדרתם ולצמיתות M4825 הטלפון שלכם מושתק מקבלת התראות מהמערכת M4826 הטלפון שלכם מושתק מקבלת התראות מהמערכת לצמיתות M4827 מספר הטלפון שלכם מורשה לקבל התראות מהמערכת M4828 עד M4829 היום M4830 בעוד M4831 שעות M4832 מחר M4833 תאריך M4834 בשעה M4835 ו M4836 דקות